Volg Radio TOS ook op

facebooktwitter

Podcast

Stijn Adriaensen, de nieuwe schepen in het Turnhouts college

In een kennismakingsgesprek in TOS-Actueel zegt Stijn Adriaensen dat hij alle bevoegdheden van Els Baeten overneemt en dat hij best voorbereid is om die taken op zich te nemen.

Beluister podcast

De jaarlijkse herziening van het Turnhouts meerjarenplan

De schuldgraad per inwoner blijft zeer laag zegt schepen van Financiën Francis Stijnen in TOS-Actueel.

Beluister podcast

Stad ontvangt 2,29 miljoen euro voor heropwaardering van het centrum

Kelly Verheyen, schepen van Subsidiewerving, zegt in TOS-Actueel dat de toegekende subsidie op de lijn Otterstraat, Gasthuisstraat en de Merodelei zal geïnvesteerd worden.

Beluister podcast

Eerstelijnszone Kempenland zet vaccinatiesprint nu al in

Voor Kerstmis zullen 75.000 burgers uit de Eerstelijnszone Kempenland een boosterprik gekregen hebben, zegt Luc Op de Beeck, ondervoorzitter van de Eerstelijnszone in TOS-Actueel.

Beluister podcast

Armoede, werk, werkloosheid en integratie in Turnhout

Wat kunnen wij leren uit een update van de lokale integratiescan van de stad Turnhout vraagt Dré Wolput zich af in TOS-Actueel.

Beluister podcast

De vaccinatiecampagne in Turnhout

Schepen van Zorg Luc Op de Beeck geeft in TOS-Actueel een overzicht van de huidige vaccinatietoestand in Turnhout, de verwachtingen voor de eindejaarsperiode en de toestand in de Turnhoutse hospitalen.

Beluister podcast

Zwart kruispunt conflictvrij

Het kruispunt tussen de Parklaan en de Graatakker werd conflictvrij gemaakt, zegt schepen van Mobiliteit Marc Boogers in TOS-Actueel.

Beluister podcast

PVDA en actievoerders halen slag thuis in de strijd voor de Aa-vallei

Vriend en vijand zal erkennen dat de PVDA een doorslaggevende rol gespeeld heeft in het bouwvrij houden van de Aa-vallei zegt Wout Schafraet, gemeenteraadslid voor de PVDA, in TOS-Actueel.

Beluister podcast

De coronatoestand in Turnhout op 29 november 2021

Schepen van Zorg Luc Op de Beeck zegt in TOS-Actueel dat de toename van het aantal coronagevallen in Turnhout lichtjes vermindert.

Beluister podcast

Allemaal tempels

Blogger Dré Wolput hekelt in TOS-Actueel het feit dat er in Turnhout veel geld voorhanden is voor allerlei “tempels” maar dat weinig geld niet gevonden wordt voor herstellingen ten behoeve van de “gewone” Turnhoutenaar.

Beluister podcast