Volg Radio TOS ook op

facebooktwitter

Podcast

Stad lanceert een plan om groen te behouden en uit te breiden

Turnhout heeft een plan opgesteld om het groen te behouden en zelfs uit te breiden zegt schepen Els Baeten in TOS-Actueel.

Beluister podcast

Stad en De Troef vzw beëindigen lopende concessie Stadsboerderij

De stad Turnhout en De Troef stellen vast dat hun visies op de uitbating van de Stadsboerderij niet meer verenigbaar zijn, zegt schepen Luc Op de Beeck in TOS-Actueel.

Beluister podcast

1000 Kempische handen herstellen overstroomd dorp Prayon in Wallonië

Lennart Driesen, peter van het project 1000 handen, geeft in TOS-Actueel uitleg i.v.m. het voornemen om op 16 oktober met 500 vrijwilligers uit Turnhout en omgeving mee te werken aan het herstel van het overstroomd Prayon in Wallonië.

Beluister podcast

Het Nationaal Park Taxandria

De kandidatuur voor het Nationaal Park Taxandria werd gesteld, zegt schepen Francis Stijnen in TOS-Actueel. Bijzondere aandacht zal gaan naar de belangen van de landbouwers voegt hij eraan toe.

Beluister podcast

Geen mondmaskers meer op de Turnhoutse markten

Schepen Francis Stijnen legt in TOS-Actueel uit waarom er geen mondmaskers meer moeten gedragen worden op de Turnhoutse markten. Er zijn echter nog enkele uitzonderingen.

Beluister podcast

Onderwijsrapport Turnhout 2020

Dré Wolput nam het onderwijsrapport voor Turnhout 2020 ter hand. In TOS-Actueel legt hij uit hoe de Onderwijs Kansarmoede Indicator (OKI) in onze stad geëvolueerd is.

Beluister podcast

Turnhout pakt duivenoverlast aan op een diervriendelijke manier

Els Baeten, schepen van Dierenwelzijn legt in TOS-Actueel uit hoe een team van erkende dierenartsen daarbij tewerk zal gaan.

Beluister podcast

Naar de wijken met de spuitjes

Turnhout gaat naar een aantal wijken om de vaccinatiegraad op te trekken. Het zijn vooral wijken met een hoog aantal inwoners van vreemde herkomst stelt Dré Wolput vast in TOS-Actueel.

Beluister podcast

In de tang genomen

Dank zij het nieuwe decreet op de gemeentebesturen is een coalitiewissel een fluitje van een cent zegt Dré Wolput in TOS-Actueel. Is daarom onze burgemeester met handen en voeten gebonden aan zijn linkse coalitiepartners vraagt hij zich af?

Beluister podcast

De vaccinatiecampagne wordt mobiel en gericht en de ELZ Kempenland organiseert vrije inloopmomenten

Om de drempel naar vaccinatie nog te verlagen, organiseert de ELZ Kempenland vrije inloopmomenten in de vaccinatiecentra en worden een aantal buurten met mobiele vaccinatieposten bezocht, zegt schepen van Zorg Luc Op de Beeck in TOS-Actueel.

Beluister podcast