Volg Radio TOS ook op

facebooktwitter

Nie­uwe beleidsimpulsen b­innen het budget 2017­ en het meerjarenplan­ 2017-2019

Er werden nieuwe beleidsimpulsen ingeschreven in het budget voor het jaar 2017 en de meerjarenplanning 2017-2019. Burgemeester Eric Vos en Schepen van Financiën Francis Stijnen geven meer informatie in TOS-Actueel.

Beluister podcast

60 jaar kerstmis in de stad

De heemkundige kring "Het Bezemklokje" heeft het initiatief genomen om een tentoonstelling rond 60 jaar kerststallen in Turnhout te organiseren. Meer hierover vernemen wij in TOS-Actueel van Jacqueline en Dominique Boone.

Beluister podcast

Geen geloof in een fusie

De Stadsregionale wer­king stelt in de ogen van Dré W­olput niets voor en van een fusie komt niets in huis! In TOS-Actueel zegt Dré Wol­put waarom hij zo denkt.

Beluister podcast

Diabetis, het zit in ons bloed

Op 14 november is het nieuwe project "het zit in ons bloed" van start gegaan. Wat het allemaal inhoudt, vertelt Siska van Dooren in TOS-Actueel.

Beluister podcast

Duik als eerste in het nieuwe zwembad

De uitbater van het zwembad in het stadspark zoekt 100 zwemmers die op zaterdag 28 januari het zwembad gratis willen komen testen. Schepen Hannes Anaf zegt hierover meer in TOS-Actueel.

Beluister podcast

Zes windmolens aan de Veedijk en Steenweg op Tielen

De firma W-Kracht uit Zedelgem heeft bij de stad Turnhout een milieuvergunning voor de plaatsing van zes windmolens ingediend. De turbines zouden in de omgeving van de Veedijk komen, zegt schepen Hannes Anaf in een uitzending van TOS-Actueel.

Beluister podcast

Sinterklaas in Turnhout

Op zaterdag 19 november doen Sinterklaas en zijn Zwarte Pietenkorps hun feestelijke intrede in Turnhout. Samen met de vele kinderen, hun ouders en grootouders kijken ook de vele vrijwilligers en het Sintteam naar dit moment uit. Nik Tuytela­ers, voorzitter van Toerisme Turnhout VZW, geeft meer uitleg in TOS-Actueel.

Beluister podcast