Volg Radio TOS ook op

facebooktwitter

Podcast

Van Gansewinkel opent nieuwe site

Vandaag, woendag 22 april 2015, heeft het afvalverwerkingsbedrijf Van Gansewinkel zijn nieuwe site in Turnhout officieel geopend. De nieuwe site is gevestigd aan de veedijk nr.45 in Turnhout. Van Gansewinkel wil met de nieuwe site de lokale economie versterken en afval effectief een herbestemming geven. Raf Lambrix, regiodirecteur voor Van Gansewinkel, geeft enkele toelichtingen in TOS-Actueel.

Beluister podcast

350 Turnhoutse senioren werken aan de zorg van de toekomst

350 Turnhoutse senioren verzamelden hun noden om duidelijk te maken dat zij langer thuis willen blijven wonen. Uit het seniorenbehoeftenonderzoek van 2012 blijkt dat slechts 12% van de senioren zich ooit naar een serviceflat zien verhuizen en slechts 6% naar een verzorgingstehuis wil. Kelly Verheyen, coördinator van LiCalab, geeft enkele woorden uitleg in TOS-Actueel.

Beluister podcast

Nieuwe aanpak voor netheid in de Stad Turnhout

De Stad Turnhout heeft op zaterdag 28 maart in het stadspark een opruimactie gehouden. Bij deze opruimactie werd over de nieuwe aanpak van de netheid in de Stad Turnhout een persvoorstelling gegeven. Schepen van Wegen- en Groenbeheer Luc Debondt geeft toelichtingen in TOS-Actueel.

Beluister podcast

sp.a Turnhout pleit voor het behoud van de belbus

Vervoermaatschapij De Lijn overweegt om in de stadsregio Turnhout de belbussen af te schaffen. sp.a-fractieleider Jan Van Otten vindt dat een slecht idee. Peggy uit Turnhout, een rolstoelgebruiker die frequent van de belbus gebruik maakt, klaagde bij Jan Van Otten de mogelijke afschaffing aan. Jan Van Otten geeft enkele toelichtingen in TOS-Actueel.

Beluister podcast

In de stadsregio Turnhout bibbert de grond

Drie grote trilwagens van VITO uit mol hebben de straten van de stadsregio Turnhout letterlijk laten daveren om de structuur van de ondergrond drie kilometer diep te onderzoeken. VITO bestudeert of met heet water uit de ondergrond huizen en gebouwen kunnen verwarmd worden. Schepen voor milieu Hannes Anaf geeft enkele woorden uitleg in TOS-Actueel.

Beluister podcast

Gemeenteraadslid slaat raak

Tijdens de gemeenteraad van 30 maart 15 ontstond er in de toiletten van het stadhuis een gevecht tussen de raadsleden Otten en Schaerlaekens. Toon Otten werd door de politie opgepakt, terwijl Herman Schaerlaekens met de ziekenwagen voor verzorging naar het hospitaal gevoerd werd. Jasper van Meerten en Erwin Brentjens geven hun visie in TOS-Actueel.

Beluister podcast

Turnhout pakt werkpunten stadsmonitor aan

De stadsmonitor tekende voor Turnhout zowel goede als minder goede scores op. De stad Turnhout scoort minder goed op veiligheid, kansarmoede, tewerkstelling, netheid en fierheid op de stad. Deze werkpunten zijn geen verrassing, want we maken er al werk van, zegt burgemeester Eric Vos in een uitzending van TOS-Actueel.

Beluister podcast

Waar ligt de lat?

Meerdere Turnhoutse partners in de strijd tegen racisme sloegen op 21 maart 2015 de handen in elkaar voor een ludieke actie in de Gasthuisstraat. Op de internationale dag tegen racisme hebben ze voorbijgangers laten ervaren dat het nodig is om de lat nog hoger te leggen, zegt Eva Vergaelen van het meldpunt discriminatie in TOS-Actueel.

Beluister podcast

Gesloten veiligheidsketen voor een efficiënte aanpak van radicalisering

Na de hoorzittingen in de commissie radicalisering van het Vlaams Parlement diende de CD&V-fractie een conceptnota in met haar visie op de aanpak van radicalisering. Vlaams volksvertegenwoordiger Ward Kennes vat in een uitzending van TOS-Actueel de essentie van de rol die de overheid hierin heeft samen.

Beluister podcast

In Turnhout houdt de stadsvlucht aan

Het aantal van de "authentieke Turnhoutenaren" is tijdens het jaar 2014 opnieuw afgenomen. Als deze evolutie zich blijft verderzetten duurt het geen 10 jaar meer, vooraleer een meerderheid van de Turnhoutse bevolking van vreemde afkomst zal zijn, staat er te lezen op de blog van Dré Wolput. Onze nieuwsredactie nodigde Dré Wolput uit voor een gesprek in TOS-Actueel.

Beluister podcast